Thiên Long Bát Bộ ChangYou
Thiên Long Changyou - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  LongNhi
  108
  Thiên Long
  2
  #-10#b#g0f0ff0Thnh T
  77
  Võ Đang
  3
  C5
  63
  Nga My
  4
  NMSS
  39
  Nga My
  5
  BoSSKEN
  36
  Võ Đang
  6
  GiaHn
  36
  Võ Đang
  7
  TiuTht
  23
  Thiên Long
  8
  
  18
  Võ Đang
  9
  TiuB
  14
  Võ Đang
  10
  TDSSS
  12
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private