Thiên Long Bát Bộ ChangYou
Thiên Long Changyou - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eecc005#Y#bNhn Nhn#321
  39
  Võ Đang
  2
  TOP
  36
  Võ Đang
  3
  Zing
  20
  Thiên Long
  4
  Hitsugi
  17
  Nga My
  5
  Tiger
  17
  Võ Đang
  6
  Crap
  16
  Tiêu Dao
  7
  Maxc
  16
  Võ Đang
  8
  Yi
  15
  Thiên Long
  9
  Kiwi
  14
  Nga My
  10
  #b#cFF0000Ng Tuyt
  10
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private