Thiên Long Bát Bộ ChangYou
Thiên Long Changyou - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #b#g0f0ff0Cu Ty Meo
  215
  Tiêu Dao
  2
  #eac0000#Y#bHiiBOY
  172
  Võ Đang
  3
  Law
  133
  Võ Đang
  4
  KjJin
  90
  Thiên Long
  5
  ThmHaiLa
  72
  Nga My
  6
  LnhHuyt
  60
  Tiêu Dao
  7
  Xuka
  56
  Tiêu Dao
  8
  KuTin
  51
  Võ Đang
  9
  zzLietDuongT
  45
  Võ Đang
  10
  NamLongz
  40
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private