Thiên Long Bát Bộ ChangYou
Thiên Long Changyou - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  DeviL
  54
  Võ Đang
  2
  Kotex
  42
  Võ Đang
  3
  LiveD
  39
  Nga My
  4
  iBc
  37
  Thiên Long
  5
  BeeKen
  32
  Võ Đang
  6
  Hater
  27
  Võ Đang
  7
  HaVn
  26
  Võ Đang
  8
  Erik
  23
  Võ Đang
  9
  LinHoa
  21
  Nga My
  10
  IRISSS
  20
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private